Danh Sách Băng Giảng CD và DVD

 

Chú ý: Xem các bài giảng CD thâu trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Phái Đoàn Phật Giáo Quốc Tế thuộc Tăng Đoàn Làng Mai năm 2005 ở trang riêng nơi đây.

Liệt kê theo thứ tự thời gian từ sớm nhất đến mới nhất.

Đề Tài (Title)

Ngày

#CD #DVD

Giá

Nơi giảng

I. Vietnamese CD’s

A Di Đà Phật – Hà Thanh niệm

-----

1

$6.00

-----

Thơ và nhạc thiền 2 - tiếng hát thầy Nguyện Hải

2003

1

$6.00

Làng Mai

I-A.  Khoá Tu Muà Thu  (Làng Mai, Pháp) - CD

Lâm Tế Ngữ Lục – 1

Oct-03

1

$6.00

Làng Mai

Lâm Tế Ngữ Lục – 2 – Đã về đã tới

5 Oct-03

1

$6.00

Chùa Cam Lộ

Lâm Tế Ngữ Lục – 3 – Tánh tướng biệt quán

9 Oct-03

 

2

$12.00

Chùa Pháp Vân

Lâm Tế Ngữ Lục – 4 – Bình thường vô sự là qúy nhân

12 Oct-03

 

1

$6.00

Chùa Từ Nghiêm

Lâm Tế Ngữ Lục – 5 – Không có Bụt cũng không có chúng sanh

16 Oct-03

 

1

$6.00

Chùa Cam Lộ

Lâm Tế Ngữ Lục – 6 – Bây giờ và ở đây

26 Oct-03

1

$6.00

Chùa Cam Lộ

Lâm Tế Ngữ Lục – 7 - Đến đi thong dong

30 Oct-03

1

$6.00

Chùa Pháp Vân

Lâm Tế Ngữ Lục – 8 - Điều phục tâm ý (4 bài thực tập chánh niệm căn bản)

2 Nov-03

 

2

$12.00

Chùa Từ Nghiêm

Lâm Tế Ngữ Lục – 9 - Nhận diện bốn cảnh vô tướng (làm chủ trong mọi hoàn cảnh)

6 Nov-03

 

2

$12.00

Chùa Từ Nghiêm

Lâm Tế Ngữ Lục – 10 – Ba thân và 3 cõi(Sơ lược tiểu sử tổ Nhất Định)

9 Nov-03

 

1

$6.00

Chùa Pháp Vân

Lâm Tế Ngữ Lục – 11 - - Bình thường tâm thị đạo (Buông bỏ ý niệm tìm cầu)

11 Nov-03

 

1

$6.00

Chùa Từ Nghiêm

Lâm Tế Ngữ Lục – 12 - Vượt thoát giả danh (Làm người vô sự)

16 Nov-03

 

1

$6.00

Chùa Cam Lộ

Lâm Tế Ngữ Lục – 13 – Ai là chủ ? Ai là khách? (Tiếng hét trị liệu)

20 Nov-03

 

1

$6.00

Chùa Pháp Vân

Lâm Tế Ngữ Lục – 14 – Tri kiến chân thật (chặt bỏ sự vướng mắc)

23 Nov-03

 

1

$6.00

Chùa Từ Nghiêm

Lâm Tế Ngữ Lục – 15 - Tứ đại (Nuôi dưỡng thân tâm bằng pháp hỷ và thiền duyệt)

27 Nov-03

 

1

$6.00

Chùa Cam Lộ

Lâm Tế Ngữ Lục – 16 - Tịnh và động (Ai là kẻ đang đi tìm Phật pháp)

30 Nov-03

 

1

$6.00

Chùa Từ Nghiêm

Lâm Tế Ngữ Lục – 17- Tổ và những chiếc áo (Sự trao truyền của chư tổ)

4 Dec-03

 

1

$6.00

Chùa Pháp Vân

Lâm Tế Ngữ Lục – 18- Danh tự và kiến giải (Tuệ giác trong giây phút hiện tại)

7 Dec-03

 

1

$6.00

Chùa Cam Lộ

Lâm Tế Ngữ Lục – 19- Bụt thật, Pháp thật và Đạo thật (Phật sự chưa phải là Phật pháp)

11 Dec-03

 

1

$6.00

Chùa Cam Lộ

Lâm Tế Ngữ Lục – 20 – Tân và cảnh tương tức

14 Dec-03

 

1

$6.00

Chùa Cam Lộ

Lâm Tế Ngữ Lục – 21 – Năm nghiệp vô gián

18 Dec-03

 

1

$6.00

Chùa Từ Nghiêm

Lâm Tế Ngữ Lục – 22 - Chặt bỏ ảo ảnh (chuyện chàng Ương Ma)

21 Dec-03

 

1

$6.00

Chùa Pháp Vân

Lâm Tế Ngữ Lục – 23 - Thuốc và bệnh (Gươm báu của Văn Thù)

28 Dec-03

 

1

$6.00

Chùa Cam Lộ

I-B.  An Cư Kiết Đông 2004 (Đông Hùng Tráng – Xuân Kiện Hành)
T.V. Lộc Uyển,
Escondido
- CD

Lâm Tế Ngữ Lục – 24 - Trở về thực tại (Đói thì ăn, mệt thì ngủ)

7 Jan-04

1

$6.00

T.Đ Thái Bình Dương

Lâm Tế Ngữ Lục – 25 – Nói mãi không cùng (Mỗi người phải nỗ lực)

14 Jan-04

 

1

$6.00

T.Đ Thái Bình Dương

Lâm Tế Ngữ Lục – 26 - Đối trị căn cơ 1

28 Jan-04

1

$6.00

T.Đ Thái Bình Dương

Lâm Tế Ngữ Lục – 27 - Đối trị căn cơ 2; Tứ tấn chủ

4 Feb-04

 

1

$6.00

T.Đ Thái Bình Dương

Lâm Tế Ngữ Lục – 28 - Đối trị căn cơ 3 (4 quả Nam truyền & 4 quả Làng Mai)

18 Feb-04

 

2

$12.00

T.Đ Thái Bình Dương

Lâm Tế Ngữ Lục – 29 - Đối trị căn cơ 4 (Bài toán về tứ diệu đế; Con đường dập tắt hận thù)

25 Feb-04

 

1

$6.00

T.Đ Thái Bình Dương

Lâm Tế Ngữ Lục – 30 – Tinh yếu Lâm Tế Lục 1 (Tìm lại con người thật của chính ta)

10 March-04

 

1

$6.00

T.Đ Thái Bình Dương

I-C.  An Cư Kiết Đông Năm 2004 (Đông hùng tráng - Xuân kiện hành) - CD

Bàn tay tiếp nối tình thương

11 Jan-04

1

$6.00

T.Đ Thái Bình Dương

Biển sau giông tố- Máu chảy ruột mềm – (Giữ thơm hồn dân tộc, nói về Lê Thương và những văn nghệ sĩ VN)

25 Jan – 04

2

$12.00

T.Đ. Thái Bình Dương

Bình Thơ – Vũ Hoàng Chương (Tình huynh đệ - Lửa từ bi)

8 Feb-04

2

$12.00

T.Đ Thái Bình Dương

Bình thơ: “Lẽ nào anh chết?” – Lưu Trọng Lư

21 Jan-04

2

$12.00

T.Đ Thái Bình Dương

Cùng nhau nắm tay xây dựng tăng thân

4 Jan-04

1

$6.00

T.Đ Thái Bình Dương

Món quà cuối năm (Pháp môn làm mới)

18 Jan-04

1

$6.00

T.Đ Thái Bình Dương

Người biết sống hạnh phúc

3 March-04

1

$6.00

T.Đ Thái Bình Dương

Tập hiểu nhau, tập thương nhau

15 Feb-04

2

$12.00

T.Đ Thái Bình Dương

Tinh hoa một đời sống ý vị (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ & chánh nghiệp)

7 March-04

1

$6.00

T.Đ Thái Bình Dương

Trái tim nhân từ (quay về niệm Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới)

14 March-04

1

$12.00

T.Đ. Thái Bình Dương

Trịnh Công Sơn – Kinh cầu nguyện cho quê hương và nẻo về vô-sinh bất-diệt

1 Feb - 04

2

$12.00

T.Đ. Thái Bình Dương

Tưới tẩm hạt giống tốt - hiểu và thương

29 Feb-04

2

$12.00

T.Đ Thái Bình Dương

I-D.  Khóa tu cho người nói tiếng việt tại lộc uyển  2005  - CD

Ăn mừng sự sống

21 Sept 2005

2

$10.00

Tu Viện Lộc Uyển, Escondido, CA

Bốn nguồn sống bất tận của sự sống

22 Sept. 2005

2

$10.00

Tu Viện Lộc Uyển, Escondido, CA

Lắng nghe với tâm từ bi

25 Sept. 2005

2

$10.00

Tu Viện Lộc Uyển, Escondido, CA

Vấn đáp – thực tập năm giới trong đời sống hàng ngày

24 Sept. 2005

2

$10.00

Tu Viện Lộc Uyển, Escondido, CA

Lời Bụt trong tiếng chuông

23 Sept. 2005

2

$10.00

Tu Viện Lộc Uyển, Escondido, CA

I-D.  Chánh niệm là suối nguồn hạnh phúc, Khóa tu cho người nói tiếng việt tại lộc uyển  2009  - CD

Hướng dẫn tổng quát (Thầy Pháp Niệm & Sư Cô Đẳng Nghiêm)

23 Sept 2009

2

$12.00

Tu Viện Lộc Uyển, Escondido, CA

Trở về chăm sóc vườn tâm

24 Sept 2009

2

$12.00

Tu Viện Lộc Uyển, Escondido, CA

Ly sinh hỷ lạc

25 Sept 2009

1

$6.00

Tu Viện Lộc Uyển, Escondido, CA

Vấn Đáp (Tình và nghĩa)

25 Sept 2009

2

$12.00

Tu Viện Lộc Uyển, Escondido, CA

Tưới tẩm hạt giống hạnh phúc

25 Sept 2009

2

$12.00

Tu Viện Lộc Uyển, Escondido, CA

II.  Vietnamese MP3 Audio BOOK disks

(Sách ĐỌc dẠng MP3)

Am Mây Ngủ
Giọng đọc Tuyết Mai Chân Lưu Từ

2009

1

$12.00

 

III.  Vietnamese DVD Video

 

III-A.  Khoá tu mùa hè 2003 - DVD Video

Thề non nước

12 July-03

1

$12.00

Làng Mai, xóm hạ

Thông điệp hoà bình

19 July-03

1

$12.00

Làng Mai, xóm hạ

III-B.  An Cư Kiết Đông Năm 2004 (Đông hùng tráng - Xuân kiện hành)
 
DVD Video

Biển sau giông tố

25 Jan-04

1

$12.00

T.Đ. Thái Bình Dương

Hãy gọi đúng tên tôi

28 March-04

1

$12.00

T.Đ Thái Bình Dương

Lâm Tế Ngữ Lục – 29 - Đối trị căn cơ 4 (Bài toán về tứ diệu đế; Con đường dập tắt hận thù)

25 Feb-04

 

1

$12.00

T.Đ Thái Bình Dương

Lễ truyền đăng – Lamp transmission ceremony – Disc #6 (Chân Bảo Địa – Shalom, Chân Hộ Tăng – Pritam Singh – T. T. Phước Tịnh & Sư cô Chân Thanh Ý)

13 &14 Feb-04

1

$12.00

T.Đ. Thái Bình Dương

Lễ truyền đăng – Lamp transmission ceremony – Disc #7 (Sư cô Thanh Ý, Chân Hương Sơn – Ann Johnston & Thầy Pháp Lạc)

14 Feb-04

1

$12.00

T.Đ. Thái Bình Dương

Ngày cổ Phật khất thực – DVD 1

28 Feb-04

 

1

$12.00

Mile Square Park, Fountain Valley

Ngày cổ Phật khất thực – DVD 2 (Tình thương như bông hoa)

28 Feb-04

 

1

$12.00

Mile Square Park, Fountain Valley

Người biết sống hạnh phúc

3 March-04

1

$12.00

T.Đ Thái Bình Dương

Tinh hoa một đời sống ý vị (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ & chánh nghiệp)

7 March-04

1

$12.00

T.Đ Thái Bình Dương

Tinh yếu Lâm Tế Lục 1 – tìm lại con người thật của chính ta - thiền hành và ăn cơm quá đường

10 March-04

1

$12.00

T.Đ Thái Bình Dương

Trái tim nhân từ (quay về niệm Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới)

14 March-04

1

$12.00

T.Đ. Thái Bình Dương

Trịnh Công Sơn

1 Feb-04

2

$20.00

T.Đ. Thái Bình Dương

Tưới tẩm hạt giống tốt - hiểu và thương

29 Feb-04

1

$12.00

T.Đ Thái Bình Dương