Giới Thiệu Tăng Thân Lá Bối

Tăng thân Lá Bối là một đoàn thể tu học gồm nhiều thành phần từ nhiều lứa tuổi, cùng nhau nâng đỡ để tiến bước trên đường tu học, thực tập sống trong chánh niệm và tỉnh thức, theo pháp môn của Làng Mai.

Tăng thân có ngày quán niệm hàng tháng, chương trình từ 9:30am đến 1:30pm và gồm có:

Tăng thân Lá Bối mở rộng vòng tay đón chào các bạn muốn tiến bước trên đường đời với lý tưởng từ bi và phụng sự, muốn sống trong chánh niệm và tỉnh thức để có hạnh phúc chân thực.  Xin liên lạc với Lá Bối để có thêm chi tiết: (408) 288-8873